Kategoriat
Lappi

Lappi: arkisten innovaatioiden alue

Lappi on Suomen ja koko Euroopan Unionin pohjoisin maakunta ja maamme ainoa arktinen alue. Arktisuus näkyy vahvasti Lapin asukkaiden identiteetissä ja myös alueen yhteiskuntarakenteessa ja taloudessa.

Lapin älykkään erikoistumisen strategiassa alueen nykytilannetta arvioitiin seuraavasti:

 • Teollisuudessa kasvaa voimakkaasti kaivosteollisuuden merkitys. Avainaloja ovat matkailu ja teräs- sekä metsäteollisuus. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan näihin kaikkiin.
 • Kilpailuetuihin kuuluvat hyvin toimivat liikenneyhteydet suhteessa verrattain syrjäiseen sijaintiin. Lentoyhteydet Aasiaan hyödyttävät paitsi matkailua myös liiketoiminnan verkostoja.
 • Muita vahvuuksia ovat tehokas, moderni teollisuus, tietotekniikan osaaminen, puhdas luonto, innovaatioita tukeva monipuolinen koulutus ja hyvä elämänlaatu.
 • Haasteita puolestaan tuovat arktiset olosuhteet, ulkomaisten osaajien vähäinen määrä, väestörakenne ja etäisyydet.

Kansainväliset asiantuntijat esittivät seuraavanlaisia näkemyksiä:

 • Lappi on ainutlaatuinen arktinen alue paitsi Suomessa ja Euroopassa, myös globaalisti. Tämän vuoksi muualla syntyneitä ratkaisuja ei voi suoraan kopioida paikallisiin oloihin.
 • Väestöpohja ja väkiluvun sekä ikärakenteen kehitys rajoittavat potentiaalia. Näihin voidaan löytää apua yhä paranevista yhteyksistä sekä fyysisesti että verkkojen kautta.
 • Energiaratkaisuissa ja Greentechissä nähdään mahdollisuuksia. Niiden avulla luonto ja teollisuus ovat yhteensovitettavissa.
 • Yrittäjyyttä on yhä kehitettävä. Matkailualalla pienyrityksiä on runsaasti, mutta niille olisi tilaa myös mm. peli- ja teknologiasektorilla.

Euroopan Unionin arktisella politiikalla on kolme päätavoitetta:

 • Arktisen luonnon sekä arktisilla alueilla asuvan väestön suojelu erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä luonnonvarojen käyttö.
 • Kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen tukeminen ja edistäminen muun muassa kaivosteollisuuden alalla ja liikenteen, erityisesti meripolitiikan aloilla.
 • Kansainvälinen yhteistyö ja vuoropuhelu maailman arktisten alueiden välillä.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla arktisen alueen vastuullinen edelläkävijä.

Kategoriat
Lappi

Yrittäjyys Lapissa: pohjoisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet

Yrittäjyys voi houkuttaa monista eri syistä. Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus toteuttaa omaa visionääristä näkemystäsi ja luoda jotain ainutlaatuista. Voit rakentaa oman yrityksen juuri omien arvojesi, intohimojesi ja tavoitteidesi ympärille, tehdä päätöksiä ja vaikuttaa siihen, miten yritys toimii.

Yhtä lailla voit määrittää omat työaikasi, valita työtehtäväsi ja hallita aikatauluasi. Yrittäjien on mahdollista ansaita enemmän kuin perinteisessä palkkatyössä, ja menestyvän yrityksen kasvaessa voit luoda uusia työpaikkoja ja vaikuttaa paikalliseen talouteen. 

Yrittäjyys tuo mukanaan myös haasteita ja tilaisuuksia oppia uutta jatkuvasti. Yrittäjänä joudut ottamaan vastuun useista eri tehtävistä ja ratkaisemaan monenlaisia ongelmia. Voit kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, laajentaa taitojasi ja hankkia arvokasta kokemusta monelta eri alalta.

Yrityksen perustaminen Lapissa – miten käytännön asiat hoituvat?

Yrityksen perustaminen Lapissa noudattaa pääosin samoja käytännön asioita kuin yrityksen perustaminen muualla Suomessa. 

Alla on yleinen ohjeistus yrityksen perustamiseen liittyvistä käytännön asioista:

 1. Liiketoimintasuunnitelma: Laadi liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää yrityksen tavoitteet, markkinatutkimuksen, liiketoimintamallin, rahoitussuunnitelman ja markkinointistrategian. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan yrityksen toimintaa ja hankkimaan rahoitusta.
 2. Yritysmuodon valinta: Päätä, millaisessa yritysmuodossa haluat toimia, esimerkiksi toiminimi, osakeyhtiö tai avoin yhtiö. Jokaisella yritysmuodolla on omat vaatimuksensa ja oikeudelliset velvoitteensa. Voit harkita konsultoimista asiantuntijan kanssa oikean yritysmuodon valinnassa.
 3. Rekisteröinti: Rekisteröi yrityksesi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin. Sinun on täytettävä tarvittavat asiakirjat ja maksettava rekisteröintimaksu. Rekisteröinnin jälkeen saat Y-tunnuksen, joka on tarpeen yrityksen toiminnan aloittamiseksi.
 4. Verotus: Ilmoita yrityksesi verohallintoon, jotta voit saada yrityksellesi tarvittavat veronumerot ja arvonlisäveron rekisteröinnin. Sinun tulee myös tutustua yrityksen verovelvollisuuksiin ja huolehtia verojen maksamisesta ajallaan.
 5. Toimilupa ja luvat: Riippuen toimialastasi, saatat tarvita erityisiä toimilupia ja lupia. Esimerkiksi matkailualalla tarvitaan usein matkailuelinkeinolupa ja ravintola-alalla tarvitaan alkoholilupa. Tarkista alueen kunnalta ja muilta viranomaisilta, mitä lupia ja lupa-asiakirjoja tarvitset.
 6. Vakuutukset: Varmista, että yritykselläsi on asianmukaiset vakuutukset, kuten vastuuvakuutus, toiminnan keskeytysvakuutus ja työntekijöiden tapaturmavakuutus. Vakuutusten avulla voit suojata yritystäsi ja sen toimintaa erilaisilta riskeiltä.
 7. Kirjanpito ja tilinpäätös: Yrityksesi tulee pitää kirjanpitoa ja laatia tilinpäätös vuosittain. Voit hoitaa kirjanpidon itse tai palkata kirjanpitäjän tai taloushallinnon ammattilaisen hoitamaan nämä tehtävät puolestasi.

On tärkeää hakea neuvontaa ja tukea yrityksen perustamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Voit ottaa yhteyttä paikalliseen yritysneuvontaan, yrityskehittäjään, paikalliseen elinkeinoelämän järjestöön saadaksesi tarkempaa opastusta ja ohjeita yrityksen perustamiseen.

Millä aloilla yrittäjien kannattaa Lapissa työskennellä?

Lappi on suosittu matkailukohde ympäri vuoden. Voit harkita matkailualan yrityksen, kuten hotelli, retkiyritys tai ravintola, perustamista tai aktiviteettien järjestämistä. Talvella matkailijoita houkuttelevat esimerkiksi revontulet, hiihto ja kelkkailu, kun taas kesällä vaellus, kalastus ja luontoretket Lapissa ovat suosittuja.

Jos sinulla on kiinnostusta maatalouteen, voit harkita myös maatilamatkailuyrityksen perustamista. Voit esimerkiksi tarjota majoitusta maatilalla, järjestää maatilakierroksia ja antaa vierailijoille mahdollisuuden osallistua maatilan toimintaan.

Etenkin poronhoito on perinteinen elinkeino Lapissa. Jos sinulla on kiinnostusta poronhoitoon ja haluat osallistua poronhoitokulttuurin säilyttämiseen, voit harkita poronhoitoalan yrityksen perustamista. Toiminta voi sisältää poronkasvatusta, poronlihan myyntiä tai porotilavierailuiden järjestämistä.

Lapin luonto, kulttuuri ja perinteet voivat inspiroida sinua käsityö- ja taidealan yrityksen perustamiseen. Voit valmistaa ja myydä käsintehtyjä tuotteita, kuten saamelaisia käsitöitä, koruja, vaatteita tai taideteoksia. Voit myös avata gallerian tai taidepajan, jossa voit tarjota työpajoja ja kursseja.

Lapissa on myös kasvava teknologia- ja innovaatiosektori. Voit perustaa yrityksen, joka keskittyy uusiin teknologioihin, kuten matkailuun, ympäristöystävällisyyteen tai digitalisaatioon. 

Voit esimerkiksi kehittää sovelluksia matkailijoille, tarjota digitaalisia markkinointipalveluita tai kehittää ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Veikkauksen monopolin purkamisen myötä voit myös perustaa nettikasinon tai suunnitella erilaisia rahapelisivustoille sopivia pelejä.

Millaisia haasteita lapissa yrittäjänä toimimisessa on?

Lapissa yrittäjänä toimiminen tuo myös mukanaan erityisiä haasteita. Etenkin matkailuala on hyvin sesonkiluonteista, sillä suuri osa matkailutoiminnasta keskittyy talvikauteen. 

Kilpailevien yritysten määrä voi olla suuri, joten on tärkeää erottua ja tarjota ainutlaatuisia palveluita tai tuotteita. Markkinointi ja brändin rakentaminen ovat avainasemassa kilpailukyvyn ylläpitämisessä, mutta samalla työvoiman saatavuus voi olla rajoitettua erityisesti syrjäisillä alueilla.

Kun matkailuyritysten on saatava suurin osa tuloistaan tiettynä ajanjaksona, tilanne voi aiheuttaa haasteita kannattavuuden ylläpitämisessä muina aikoina. Onkin tärkeää suunnitella liiketoiminta huolellisesti ja harkita vaihtoehtoisia tuloja tai aktiviteetteja ympäri vuoden.

Lisäksi Lapin sijainti pohjoisessa Suomessa saattaa aiheuttaa ongelmia etäisyyksiin ja logistiikkaan liittyen. Tavaroiden ja palveluiden toimittaminen voi olla hitaampaa ja kalliimpaa verrattuna tiheästi asutuille alueille. 

Myös sääolosuhteet, kuten pakkaset ja lumisateet, voivat vaikuttaa yritystoimintaan ja aiheuttaa toiminnan keskeytyksiä. On tärkeää suunnitella ja varautua talvikeleihin sekä turvallisuuteen liittyviin näkökohtiin. 

Hyvällä valmistautumisella ja tiiviillä yhteistyöverkostoilla suuremmistakin haasteista kyllä selvitään, ja Lappiin sijoittaminen kasvattaa kauaskantoista hedelmää. Yhteismarkkinointi, pakettitarjoukset ja yhteiset tapahtumat voivat lisätä näkyvyyttä ja houkutella enemmän asiakkaita.Pitkäjänteinen työ ja sitoutuminen alueeseen vahvistavat yritysten mainetta ja auttavat luomaan pysyvän aseman Lapin liiketoimintayhteisössä.

Kategoriat
Lappi

Lapin matkailu ja tapahtumat talvikaudella

Matkustuspäätösten viivästymiset ja muutokset ovat syksyn mittaan aiheuttaneet kriisitunnelmaa Lapissa. Esimerkiksi koirasafariyrittäjät ovat kertoneet jopa mahdollisesti joutuvansa lopettamaan koiria jos matkailijat eivät palaa talveksi.

Hallitus teki syyskuussa, kiistojen jälkeen, päätöksiä joilla matkailua avattiin ainakin osittain. Moni kiitteli tätä vastaantuloa mutta osa myös koki että uudetkin rajoitukset ovat aivan liian tiukkoja jotta matkailua ja tapahtumia voidaan käytännössä järjestää.

Päätöksen mukaisesti Lappiin saapuvan on odotettava kolme vuorokautta karanteenissa, ja käytävä kahdessa testissä. Yhden tai kahden päivän reissut joita etenkin perheet ja pariskunnat Iso-Britanniasta ovat joulunalla tehneet eivät tällä systeemillä toteudu.

Sosiaalista etäisyyttä monissa Lapin kohteissa riittää, mutta talven tapahtumia joudutaan varmasti perumaan. Isommat, kuten kansainväliset urheilukilpailut onkin jo siirretty tältä vuodelta ja kevätkin näyttää heikolta.

Santasport Urheiluopisto, jossa viime vuonna järjestettiin Masters 2019 painonnostoturnaus, ja joka tarjoaa muun muassa olympiavalmennusta ja erilaisia yritystapahtumia on esimerkki siitä että kaikki Lapin matkailua ei ole pelkkää igluissa asumista metsän keskellä.

Rovaniemen Santapark ei avaa ensi talveksi lainkaan, ja Kakslauttanen pitää lomakylät kiinni.

Lapin matkailutoimijat julkaisivat aiheesta yhteisen kannanoton. Alueen yrittäjillä on vahva usko siihen että Lapissa osattaisiin järjestää turvallista matkailua jos vain annettaisiin mahdollisuus.

Kategoriat
Lappi

Lapin peliala

Suomen peliteollisuuden keskus on edelleen pääkaupunkiseutu, mutta eri puolille maata on syntynyt pienempiä keskittymiä. Näiden elinvoimaisuudessa on aaltoilua sillä peliala on tuulinen ja startup-yrityksiä syntyy, kuihtuu tai myydään pois nopeassa rytmissä.

Jo pitkään Tampere ja Oulu ovat olleet kisassa kakkossijasta. Oulussa syntyneitä pelifirmoja ovat muun muassa Fingersoft ja Farmind. Tampereella on ollut pieni etulyöntiasema yliopistonsa ansiosta, sillä siellä on tehty pelitutkimusta, toisaalta Oulu lähti haastamaan Fingersoftin perustaman pelikampuksen eli Oulu Game Labin kanssa vuonna 2017.

Pohjois-Suomesta löytyy peliosaamista myös Oulun ulkopuolelta. Kajaanin ammattikorkeakoulu mainostaa Suomen parasta pelialan koulutusta sekä tradenomi että insinöörilinjoilla.. Siellä voi opiskella pelituottajaksi, peliohjelmoijaksi tai peligraafikoksi. KAMK on maan ainoa Sony Playstation First Academic Partner. Kaupungissa järjestetään myös vuosittainen Northern Game Summit-tapahtuma.

Lapissa pelialaa voi opiskella Lapin AMK:ssa ja Yliopistossa Rovaniemellä. Opiskelijoiden yhteisö tunnetaan nimellä Rovaniemen Pelilabra eli IGDA Finland Rovaniemi Hub.

Toistaiseksi Lapissa koulutetut pelialan ammattilaiset ovat kuitenkin perustaneet firmansa etelämmäksi. Esimerkiksi sittemmin myyty Small Giant Games piti pääkonttoriaan Helsingissä, vaikka taustalla oli Lapin yliopiston opiskelijoita.

Edelleen pohjoisella on siis haastetta osaajien houkuttelussa pysymään kotiseudullaan tai peräti muuttamaan tänne. Etätyönkin aikakaudella klusterihyödyt ovat merkittävä tekijä tälläkin alalla.

Kategoriat
Lappi

Startup Lapland – uusyrittäjyyttä

Startup Lapland oli Lapin Ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toteuttama hanke jonka tavoitteena oli edistää startup-kulttuuria ja uutta yrittäjyyttä Lapin alueella.

Tavoitteena oli tuottaa uutta osaamista ja uusia lähestymistapoja toimintaympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Periaatteena oli niin sanotun ketterän kokeilun menetelmä.

Lapissa yrittäjyydellä on pitkät perinteet, etenkin matkailun puolella. Kansainväliset verkostot ovat tuoneet alueelle myös ulkomailta kotoisin olevia uusyrittäjiä. Rovaniemellä on noin 170 yritystäjoissa omistajiin kuuluu muita kuin kantasuomalaisia.

Kaupungissa yrittäjiä palvelee Business Rovaniemi. joka järjestää myös yrittäjille suunnattua kasvuohjelmaa nimeltä Lapin kasvupolku. Yhteistyökumppaneina on runsaasti alueella toimivia yrityksiä sekä julkisyhteisöjä, ja se on osa valtakunnallista Kasvu Openia.

Vuoden 2017 ohjelmassa pääpalkinnon nappasi Arctic Superfoods joka tuottaa superfoodia pohjoisen marjoista ja villiyrteistä. Asiantuntijoiden kahden päivän maksuttoman sparrauksen saivat myös Arctic Factory, Omapaja Oy, Beyond Arctic Oy, Aurora Product Development, Aurora Powertrains Oy ja Arctic Ice Cream Factory Rovaniemeltä, Virta Tuotanto Kittilästä (Sirkka), Lappiporras Oy ja Suomen Salpa Oy Kemistä (Lautiosaari), Arctic Queen/ Unique Design Ivalosta, Meän Liha Tervolasta yhdessä Leivejoen Lihan kanssa Rovaniemeltä (Muurola), Kylmämaan Ohjelmat Oy Kolarista (Ylläsjärvi) sekä Zarja Ranualta (Impiö).

Monien näiden kasvuyritysten toiminnassa Lappi näkyy vahvasti muun muassa paikallisten raaka-aineiden hyödyntämisessä. Kotiseutu näkyy myös design-tuotteissa.

Yksi esimerkki arktisesta innovaatiosta on SnowBrick joka valmistaa lumiharkkoja rakentamiseen. Näitä käytetään muun muassa sesonkimajoitukseen igluissa.