Contact SnowBrick
info(a)snowbrick.net

Ota yhteyttä
info(a)snowbrick.net

Suunnittelupalvelut

SnowBrick®-systeemin suunnittelu toteutetaan Archicadilla
3D:tä käyttäen. Teidän ideat muutetaan todeksi suunnittelulla ja käytäntöön hyväksi todetulla SB®-systeemillä.

 

suunnittelu_p_book.jpg

 

Kohdesuunnittelu
Määrätyn kohteen ainutlaatuiseksi talvitoteutuksen lähtökohdaksi otetaan tilaajan resurssit ja suunnitelma toteutetaan odotusarvojen mukaisesti.

 

suunnittelu_pienoisvahamall.jpg 

 

Erityis / yksityiskohtainen suunnittelu
Pienimittakaavainen, määrättyyn käyttötarkoitukseen ja ennen kokemattomana toteutettava teos. Teos voidaan toteuttaa SnowBrick®-suunnittelulla.

Ympäristösuunnittelu / ympärivuotiseen käyttöön
Ympäristön, jopa rakennusten sijoittelun huomioiva maisemasuunnittelu on ihmisen luontoon yhdistävä tekijä. Otetaan ympäröivä luonto, pienine yksityiskohtineen lähtökohdaksi suunnittelulle -elää modernisti,  nykytekniikkaa hyväksikäyttäen halutussa ympäristössä.

 

suunnittelu_lumiteatterin_p.jpg 

 

Tapahtuman esitesuunnittelu
Tapahtuma voidaan elää animaatiossa jo ennen toteutusta suunnitelmien pohjalta. Suunnittelun edetessä voidaan ottaa kuvia esitteitä varten.

Taivipihan suunnittelu
Talvipiha, kerros-, rivi- tai omakotitalossa voidaan suunnitella ympärivuotiseksi oleskelu- ja aktiivipihaksi. 

Lupamenettely
Väliaikaiseen rakennelmaan tarvitaan myös viranomaislupa. Hoidamme lupa-asiat asiakkaan puolesta.

Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy
www.snowbrick.net/ark

Tammelantie 48 B | FIN-97220 SINETTÄ
FAX: +358 16 36 77 223 | PUH: +358 440 377 171